Avtroppende FAU leder Elisabeth Fætten Schei, gikk ut på F-F nett på mandag og beklaget seg på nytt over at det ikke blir bygget ny skole på Stadsbygda. Hun står nå på Høyres valgliste og ser ut til å ta kampen videre politisk. Vi ønsker henne velkommen inn i politikken. Valget av parti virker derimot noe underlig dersom målet om ny skole er den viktigste saken for henne. Høyre og Senterpartiet har styrt kommunen i flere perioder nå og har hatt et klart flertall bak seg. De har hatt muligheten til å få gjennomført akkurat det de har ønsket. Men hva har de egentlig fått utrettet?

Under budsjettprosessen høsten 2020 foreslo KommuneLista og Arbeiderpartiet en plan som innebar byggestart for ny skole på Stadsbygd i 2021. Dette ble faktisk vedtatt med bl.a. støtte fra et splittet Høyre. Hadde vedtaket fått stå hadde Stadsbygd hatt en ferdig ny skole nå. Men Senterpartiet, FAU med flere hadde krav om en skole og elevstruktur som gikk langt utover skolefaglige råd og på tvers av demografiske og økonomiske realiteter. Det ble klaget på vedtaket og saken måtte behandles av kommunestyret på nytt.

Under klagebehandlingen snudde Stadsbygds egne Høyre representanter og sikret flertall for klagerne og fikk dermed stoppet vedtaket. Der stoppet dessverre også ønsket om en ny skole på Stadsbygd for lang tid framover.

I de påfølgende årene har Høyre og Senterpartiet med støtte fra Pensonispartiet og Krf, fortsatt sin stødige kurs med å årelate kommunens økonomi. Det har pint ut skolene både bygningsmessig og i det skolefaglige innholdet. Fætten Schei sier hun oppfatter at elevene har det bra på skolen. Det kan nok være, men jeg er ikke sikker på at lærerne i kommunen er enige om at dagens rammer for skole og undervisning er til det beste for elevene. PPT (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste) i kommunen har nå kommet med en alarmerende rapport om tilstanden for elevene i skolen. Det er de svakeste som først og fremst blir rammet og prognosene er dessverre at denne utviklingen vil fortsette.

Den eneste måten å komme ut av denne onde sirkelen på er å sikre kommunen en bærekraftig økonomi slik at skolen kan få tilført de ressurser den trenger for et forsvarlig skoletilbud. For å greie det må det tas grep i kommunens tjenestestruktur. Det vil ikke Høyre og Senterpartiet gjøre og dermed kommer vi ikke videre. Det vil faktisk bare bli vanskeligere siden kommunens kostnader vil øke, men ikke inntektene.

Om Indre Fosens innbyggere er fornøyd med kommunens tilstand, tjenestetilbud og utvikling så kan det være riktig å stemme på Høyre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet. Om folk har større ambisjoner og bedre fremtidsønsker for kommunen så må stemmene gis til andre partier enn disse.

KommuneLista, Indre Fosen