«Et slikt kutt kan bety nedleggelse av kulturskolen»

foto