Det vises til fylkesrådmann Mjøens artikkel i Fosna-Folket 29. august og tidligere uttalelser fra rådmann m.fl. i Bjugn kommune.

Det er trist at hele saken gjøres til en politisk diskusjon om politikeres faglige kompetanse og ikke om sakens realiteter. Det er en avsporing. Men uriktige påstander MÅ imøtegås!

Når det gjelder saken, så er den SPESIELL i motsetning til fylkesrådmann Mjøens påstand. Dette er absolutt IKKE en rutinesake og krever derfor annen behandling enn en summarisk gjennomgang av et knippe lokalpolitikere og administrasjon i Bjugn kommune som er sterke «tilhengere» av Marine Harvest.

Det mest spesielle med denne saken er:

  • Dette er DEN SISTE fiskeplassen utenfor Lyøysundet som ligger nær øyene og som derfor er egnet til bruk av fritidsfiskere i små båter. Gode fiskeplasser som for eksempel «Persflua» ble tatt til laksefarm for få år siden. Lønngrunn benyttes også av folk nord fra Stokksund og i sør fra Bakkan Wahl sine rorbuer.

  • Dette er DEN BESTE fiskeplassen utenfor Lysøysundet som brukes av både fiskere og fritidsfiskere/turiser. Den har lange tradisjoner. Gode fiskeplasser finnes lengre ute  i det som for mange fortoner seg som åpent hav og derfor ikke frister i små fritidsbåter.

  • Lokaliteten langs Vågsøya og selve Vågsøya med Asen fyr er DEN BESTE turistattraksjonen vi har utenfor Lysøysundet. Fyret leies ut for overnatting av lokallaget «Stiftelsen Frohavet»  i Lysøysundet. Et gigantisk oppdrettsanlegg vil ødelegge utsikten over Asen-leia. (Dessverre sitter orfører i styret for stiftelsen og hindrer dermed at Stiftelsen klager på plassering av denne laksefarmen.)

  • Naturmangfoldet langs og omkring Vågsøya er stort og vil garantert bli ødelagt av en laksefarm i området.

  • Villaksen vandrer inn/ut Asenfjorden. Enda en laksefarm med tilhøtende lakselus vil gi ENDA en mulighet til at utvandrende smolt blir smittet og dør på sin vei til havs.

  • Asen som rekreasjonsområde vil bli sterkt redusert. Både visuelt og støymessig. Jeg har selv sjekket lyden fra for-flåter i drift i andre anlegg i nabolaget, og den vil garantert forstyrre de som bor på fyret og i hyttene der ute.

Så ærede fylkesrådmann Mjøen: Saken ER spesiell og skiller seg fra andre saker og krever derfor stor oppmerksomhet og et utfall der Marine Harvest taper.

Knut Hellesvik