Denne etterjulsvinteren har vært tøff i vårt møte med “ståa” i norsk eldreomsorg.

NRKs Brennpunkt dokumentar “Omsorg bak lukkede dører”, og flere oppslag i landets aviser er rystende. Er velferdsstaten Norge på fallende grunn? Og hva tenker den sittende regjeringen om de tiltakene de har iverksatt? Mener de virkelig at det å fjerne tilskuddsordningen til kommunene til å bygge flere trygghetsboliger er det rette?

I februar gikk Husbanken ut med nyheten om at de er tomme for penger til investeringstilskuddet for heldags omsorgsboliger. I tillegg vil regjeringen avvikle eldreombudet, et ombud som følger med på utviklingen i eldres situasjon. Ansatte i helse fortviler over at de har for lite tid og at det mangler ressurser. Pårørende er fortvilet over at deres nærmeste ikke får den omsorgen de trenger. Jeg er skuffet over den sittende regjeringen.

Livsgledehjemmet Bjugn Helsesenter. Foto: Privat

Ifølge §1 i verdighetsgarantien skal eldreomsorgen i Norge tilrettelegges slik at det å bli gammel innebærer at tjenestetilbudet sikrer den eldre å bli møtt på en verdig, trygg og meningsfull måte. Verdighetsgarantien er en egen forskrift (Forskrift om en verdig eldreomsorg) utgitt i 2010 av Helse og Omsorgsdepartementet, sist endret i 2020. Den klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes for å sikre retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester og et verdig tjenestetilbud. I 2022 la Høyre ut sin plan for å skape et mer aldersvennlig samfunn. Det å få delta i sitt eget liv, være sin egen sjef og oppleve å ha en god eldreomsorg rundt seg. Høyre er opptatt av å styrke norsk eldreomsorg – ikke fjerne tilskuddsordninger til kommunene, som for eksempel tilskudd til trygghetsboliger, fjernet av sittende regjering. Trygghetsboliger er tenkt slik av Solberg regjeringen at de bygges av kommunene, men eies eller leies av den eldre selv. Helst skal disse ligge sentrumsnært og i nærheten av helsefasiliteter.

Det gjenstår å se hva Ørland kommune har mest bruk for, trygghetsboliger, flere sykehjemsplasser eller styrking av hjemmebasert omsorg.

Ørland Høyre er opptatt av at alle eldre i Ørland kommune skal oppleve å ha et godt og meningsfullt liv. For å få dette til trengs et skikkelig felles krafttak. Med dette mener jeg gode prosesser innad i tjenestetilbudene. De som allerede er i omsorgsyrkene må tas vare på, lyttes til og det politiske miljø må få forståelse for hva som kreves. Høyre vil i denne sammenheng være et lyttende parti og ta ansvar. Vi vet allerede at det kreves flere hoder og hender. Vi vet også at det mangler kompetanse og at det er høyt sykefravær i enkelte tjenester. Det har vært et høyt trykk gjennom hele Covid-perioden, i tillegg til økte behov for tjenester.

Den siste uken har vi lest i Fosna-Folket om de 15 klagesakene som er blitt behandlet fra Ørland i 2022, hvor det fra kommunen er gitt avslag på søknad om helse- og omsorgstjenester. En forutsetning for å kunne rette opp i slike saker er nok ressurser til å ta imot alle de behov som måtte komme fremover. Trykket på helsetjenestene i vår kommune blir nok ikke mindre med årene. Det er lite tvil om at vi har behov for mer arbeidskraft innen helse. Vi vet det sårt trengs flere søkere til utlyste stillinger. Vi kan bidra med å fremsnakke kommunen vår, dette er en oppgave vi som innbyggere kan hjelpe til med alle sammen.

Vi i Ørland Høyre ønsker oss mer tilflytting av innbyggere. Vi vet det er flere unge som flytter hjem til barndomsplassen i kommunen. Det er å håpe at noen av disse kommer hjem med relevant utdanning og erfaring til stillinger i helse i kommunen. Det er også flere unge fra Ørland flystasjon som har etablert seg etter å ha signert sine kontrakter, så tilflyttingen er i gang! Det bygges boliger og leiligheter flere steder, og kommunen har mye flott å tilby. Alt fra faste jobber, greie boligpriser, barnehageplasser, gode skoler, kulturliv, godt utbygde idrettsfasiliteter, gode møteplasser og en flott natur. Det er også et godt utviklet og voksende næringsliv, i tillegg til butikktilbud hvor man får det meste en trenger.

Det er på tide å hente ut synergieffekten fra kommunesammenslåingen. Vi må ha en nøye gjennomgang av den offentlige strukturen, både med tanke på lokalisering av tjenester og hvilke eiendommer kommunen skal eie, og på den måten hente ut et mulig besparingspotensial. Salg av kommunale eiendommer, og/eller selskaper kan gi kommunen en større økonomisk handlefrihet, noe som kan igjen kan føre til bedre evne til å drive en bedre helsetjeneste enn vi kan i dag. Det er sammen vi kan gjøre en forskjell. Det kreves et felles krafttak fra både ansatte, ledelse og politikere med konstruktive diskusjoner og refleksjoner på tvers av både fag og politisk parti.

Mona Sjøli, ordførerkandidat, Ørland Høyre