«I sum er det flere ting som svikter og hindrer ønsket utvikling»

foto