20. oktober skal fylkestinget nok en gang behandle undersjøisk tunnel fra Garten til Storfosna.

Denne gang er det dessverre en negativ innstilling i 2 punkter som rett og slett skrinlegger prosjektet.

1. Trøndelag fylkeskommune overtar ikke tunnelprosjektet Garten-Storfosna slik det er anmodet fra Ørland kommune.

2. Trøndelag fylkeskommune vil derfor heller ikke utføre ytterligere utredninger og analyser av prosjektet

Siste gang fylkestinget behandlet denne saken fremmet Pensjonistpartiets et forslag som sa:

Trøndelag fylkesting er positiv til å fortsette arbeidet med å få etablert en undersjøisk tunnel fra fastlandet til Storfosna.

Trøndelag fylkesting ser det som naturlig at det er Fylkestinget som igjen har ansvaret for strekningen ettersom dette er et ferjeavløsningsprosjekt og det meste av finansieringen hentes fra dette.

Det er vel niende gang fylkestinget behandler saken og dette er seigpining av prosjektet.

Fylkestinget ba siste gang fylkesrådmannen innlede en dialog med Ørland kommune på administrativt nivå for å avklare nærmere forutsetninger for vilkår, kvalitetssikring og rammer for en fullfinansiering av prosjektet.

Med en solid delegasjon fra Ørland, Storfosna og Kråkvåg på tilhørerplass imøtekommet Fylkestinget i Sør-Trøndelag i desember 2016 søknaden fra Ørland kommune om å få ta over prosjektet med bygging av undersjøisk tunnel fra fastlandet til Storfosna.

Vedtaket ble mottatt med jubel og glede blant de fremmøtte og ga stort håp for øysamfunnets fremtid.

Mye positivt har skjedd med saken siden desember 2016 og en rekke politikere fra de fleste parti var på en befaring oktober 2018 (2 år etter vedtaket i Sør-Trøndelag) hvor ny beregning viste kunne gi mange hundre millioner ekstra til undersjøisk tunnel.

Jeg vil si at det var en ganske positiv oppfatning om prosjektet blant de fleste politikerne som man ser på bildet fra oktober 2018.

Nå 3 år senere slåes spikeren i kista hvis ikke fylkestinget tar til fornuft 20. oktober 2021.

Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting