Hvis du ble tilbudt en pille som gjorde deg gladere, friskere og ga deg bedre hukommelse og et sosialt nettverk;  ville du ta den?

Svaret er selvsagt ja, og du har tippet riktig: "Pillen" heter seniordans!

Forskning viser at dans kan motvirke både depresjon og demens, fordi den krever en samhandling av ulike hjernefunksjoner.

Seniordans gir livslang læring ved å lære nye forskjellige trinn og dansefatninger, samt uttrykk som forteller hvordan man skal gjøre det.

Fysisk aktivitet gir bedre balanse, bevegelighet og gangevne, og dans og musikk gir oss et ubetalelig "lykke-dop".

Lysøysund Seniordans ble starta i 2001, med 2 timer dans hver uke som et frivillig prosjekt. Synnøve Larsen og Tove Wasskog Lysøbakk gikk på kurs arrangert av Seniordans Norge, og har siden ledet ringen.

Gla`dansen i Bjugn starta opp i 2014 - først med lederne fra Lysøysund - og senere Halldis Groven og Klara Blix.

Disse ringene ble etter hvert slått sammen til en ring.

Brekstad Seniordans ble startet i 2002, etter at  Greta Lund Nilsen gikk på kurs i regi av Seniordans Norge. I 2016 gikk Liv Haug på kurs og ble instruktør sammen med Greta.

Pandemiens restriksjoner i 2020 førte til liten, og til dels ingen, aktivitet for seniordansen. Og dette har som kjent vart ei stund....

Nå starter vi opp med friskt mot, og ønsker oss flere dansere!

Det er sagt 55+ - men vi har ingen grenser verken opp- eller nedad.

Vi danser 2 timer hver onsdag, både på Brekstad og i Bjugn/Lysøys

Det eneste som kreves er godt humør, gode sko og en vannflaske.

Alle vil bli godt mottatt - med eller uten danseerfaring- ledere gir god instruksjon.

Menn og kvinner, kom opp av sofaen og bli med i dansens gleder!

Det planlegges nybegynnerkurs på begge plasser som vil bli annonsert i Fosna-Folket og på Facebook.

Følg med - følg med!

Greta Lund Nilsen