Det vises til fylkesordfører Mjøens artikkel i FosnaFolket 29. august hvor han mener Bjugn kommunes vurdering må «tillegges stor vekt».

... «Han skriver videre at Bjugn kommunes behandling og uttalelse i saken tillegges stor vekt ved vurderingen av søknaden, og at det i kommunens arealplanlegging at den viktigste avveiningen foretas.»

Jeg har noen kommentarer og faktaopplysninger om Bjugn kommunes behandling av saken(e):

  • Det er riktig at området ble disponert for ymse formål i arealplan. Og det ble klaget! De klagene ble besvart med:«Dette er bare en arealplan. Vi må ta stilling til de enkelte lokaliteter når det foreligger konkrete forslag»

  • Når det foreligger konkrete forslag, er svaret: «Dette ble lagt inn i arealplan for 2012 og er således godkjent...» Dette er ikke annet enn «sleip saksbehandling» for å bruke mine ord!

  • Bjugn kommunelanavdelingen mottar en fraråding fra Fylkesmannen. Denne forsøker de å sette til side med små justeringer av ankerfester og produksjon av en imponerende mengde nye kart og dokumenter som sendes på høring. Når Fylkesmann ikke protesterer, presenteres dette for kommunestyret som: «Fylkesmann har godkjent saken og da kan ikke lokalpolitikerne gjøre annet enn å godta». Det er å føre kommunestyret bak lyset! Jeg kontaktet Fylkesmann for å høre og de svarer i epost 13. august: «Ang. lokaliseringen er det riktig at Fylkesmannen i vår uttalelse har frarådet at det gis dispensasjon pga. store verdier i forhold til naturmangfold og friluftsliv. Kommunen har i denne saken valgt å ikke følge vår fraråding.»

  • Så til slutt: Tidligere rådmann i Bjugn kommune uttaler at «Bjugn kommune har fulgt lover og regler». NEI, det her dem ikke! Saken ble ikke sendt på høring til f.eks. Fiskeridirektoratet som foreskrevet. Bjugn kommune blir kritisert for dette i brev datert 12. juni 2018.

Marine Harvest har i sine kommentarer forsøkt å bagatellisere saken med at «Det er alltid litt uro ved nye anlegg», «Hvorfor har ikke denne gruppen klaget før?», «Vi har godt forhold til kilenotfiskere.»

  • «Litt uro» er å undervurdere våre protester og grunnlaget vi protesterer på! Snart 500 personer har vist sin støtte i underskriftskampanjen og det kommer stadig flere.

  • Når vi vet kommunens innstilling og resultat av tidligere protester, valgte jeg å vente til kommunens behandling er passert. Da kan ikke saken dysses ned lengre.

  • Kilenotfiskere: Ja, dokumentene viser at Marine Harvest antakelig har forhandlet frem en erstatning til berørt(e) grunneier(e).

Knut Hellesvik

Les mer: «Den vil garantert forstyrre de som bor på fyret og i hyttene der ute».