- Mangel på folk og arbeidskraft er vår største utfordring. Vi trenger flere utlendinger som vil jobbe og bo hos oss!

Mange av bedriftene på Nord-Fosen, Fosen og i Trøndelag, uansett bransje, vokser. I offentlig sektor er det krevende å få rekruttert inn nye ansatte, spesielt innen helse og velferd. I privat sektor er problemet minst like stort i veldig mange bransjer.

NAVs nylige bedriftsundersøkelse viser et behov for opp mot 6.000 nye arbeidstakere i allerede eksisterende virksomheter i Trøndelag. I tillegg skal nye industrier vokse frem som en konsekvens av den grønne omstillingen. Det skal kuttes utslipp og skapes jobber, og alle disse nye initiativene vil kreve mye ny kompetanse og arbeidskraft.

Kombinert med dette har vi en rekordlav ledighet i fylket på 1,2%.

Dette gjelder også for Nord- Fosen og Fosen, hvor vi i tillegg strever med befolkningsutviklingen og nedgang i antall yrkesaktive.

Rekrutteringsutfordringene er veldig merkbare for kommunene, næringslivet og for de ulike omstillingsarbeidene som pågår på Fosen frem til 2025, og vi ønsker alle gode forslag til en løsning velkommen.

Et av forslagene ble fremsatt av Per Olav Hopsø (A) under generaldebatten på siste fylkesting i Nærøysund den 15. juni 2022.

I forslaget svares arbeidskraftbehovet i Trøndelag opp i fire hovedpunkter, hvorav de tre første handler om en bedre utnyttelse av kompetansen og arbeidskraftsressursene som allerede er i landet.

I det siste punktet laseres «Work and live in Trøndelag».

«Work and live in Trøndelag» handler om å tiltrekke seg ny utenlandsk arbeidskraft gjennom å støtte opp under et velorganisert arbeidsliv, og sikre et seriøst, inkluderende og mindre byråkratisk arbeid med tilførsel av ny utenlandsk arbeidskraft til Trøndelag.

Vi har kommet dit at det er for få fosninger og trøndere i forhold til behovet.

Den innenlandske konkurransen om folk og arbeidskraft er stor- særlig fra sentrale strøk, og vi risikerer en form for «kannibalisme» i arbeidslivet hvor aktørene løser sitt rekrutteringsproblem ved å «rappe» naboens arbeidskraft.

Slikt blir det lite vekst og utvikling av.

Vi trenger flere utlendinger som vil jobbe og bo hos oss, og ønsker initiativet «Work and live in Trøndelag» velkommen!

Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord og

John Einar Høvik (Ap), ordfører i Osen