Jeg viser til artiklene i Fosna-Folket 17.12.2021 hvor Glørstad tar opp varaordførerens rolle og arrangementet med Kopparen Utvikling, samt varaordførerens tilsvar. Dette problemet hadde vi også i gamle Bjugn.

Jeg klaget på Undertuns rolle i forbindelse med MOWI i 2018, man kontrollutvalget i gamle Bjugn kommune svarte ikke engang på henvendelsen. Jeg håper det nå er blitt bedre i regi av Nye Ørland kommune!

Det er på høy tid noen rydder opp i dette. Slik det er nå, fungerer Kopparen Utvikling som et kommunalt organ uten innsyn. Jeg uttaler meg på grunnlag av erfaringer med saksbehandlingen omkring saken med MOWI sin laksefarm på Lønngrunn. Allerede den gang gikk mye av kommunikasjon med MOWI i regi av Kopparen utvikling.

Det første som slo meg da jeg satte i gang aksjonen «NEI til laksefarm på Lønnagrunn», var saksbehandlingen i gamle Bjugn kommune. Den var noe tilfeldig, hadde flere feil og var til dels «sleip» ved at realitetene ble fordreid i saksdokumenter og framlegg for planutvalg og kommunestyre. Både rådmann og plansjef satte opp troskyldige miner da de ble konfrontert av Fosna-Folket, selv om det var bevis på både løgn og feil saksbehandling. Dokumentasjon finnes i Fosna-Folkets reportasjearkiv.

Som ordfører hevdet Undertun at «å si nei til laksefarm på Lønngrunn, ville føre til alvorlige konsekvenser for utviklinga i Guldvika» og nevnte noe om «Intensjonsavtale». Jeg forsøkte gjentatte ganger å få innsyn i denne «intensjonsavtalen», men uten hell. Først ble dens eksistens benektet, seinere forklarte ordføreren at «Hellesvik kunne ikke få innsyn i avtalen fordi den inneholdt prisopplysninger» (såkalt «sensitiv informasjon»). Min erfaring fra 22 år i en forvaltningsbedrift er at da sladdet vi prisene og utga dokumentet uten priser. Men til slutt havnet saken hos Fylkesmannen og da fikk jeg innsyn ved en usladdet kopi av salgskontrakten for Guldvika. Men «intensjonsavtalen» som viser binding mellom Lønngrunn og Guldvika - samt konsekvensene hvis Bjugn sa nei til laksefarm på Lønngrunn - den fikk vi aldri se ...

Uansett hvordan man vrir på dette, så lyver Undertun på ett eller flere punkter. Og senest når han i Fosna-Folket 17.12.2021 sier at «... ingen har spurt ...» Det ble sendt et 10-talls eposter til Bjugn kommune og rådmann Røkkum for å få innsyn, men for gjeves inntil nevnte salgskontrakt kom etter press fra Fylkesmann.

Når det gjelder Kopparen Utvikling sin rolle innen maritim utvikling, er det meget betenkelig at Undertun/Røkkum m.fl. kan «forhandle» med for eksempel MOWI og Salmar om utvikling i «den blå allmenningen» uten at folk som berøres kan få fortløpende innsyn. For eksempel har Røkkum hatt sentral rolle angående høringsuttalelse fra kommunen angående «Maritim Verneplan». Arrangementet med Kopparen Utvikling er i praksis å frata menigmann mulighet for innsyn og på den måten følge med i hva som skjer med lokalsamfunnet vi lever i. Dette står i skarp kontrast til Ørland kommunes uttalte praksis om «merinnsyn», jfr. kommunens hjemmesider. Forvaltningsloven må gjelde for Kopparen Utvikling også! Offentlige postlister må bli innført. Og hvis vi hadde hatt innsyn i hva Kopparen Utvikling «forhandlet» med MOWI om, ville det heller ikke vært tvil om sannhetsgehalten i Undertuns uttalelser i sakens anledning!

MEN ....

Forvaltningsloven er på mange måter under press og blir stadig “boikottet”. Saksdokumenter som utveksles mellom kommunalt (offentlig) ansattes personlige epost, skal journalføres på kommunens postlister på lik linje med saksdokumenter utvekslet via kommunens offentlige eppst (postmotta@orland.kommune.no). Det skjer ikke alltid før lenge etterpå - kanskje aldri? Korrespondanse mellom Trønderenergi og ordfører Undertun om innhold i brev vedrørende Frøya vind skjedde i mai 2019 og ble ikke journalført før i august, er et typisk eksempel. Et annet eksempel er eposts fra MOWI til fylkesrådmann 15.12.2018 som ble journalført 6 måneder seinere. På spørsmål om det var en feil, fikk vi til svar at «hun måtte journalføre det fordi det skulle brukes i saksframlegget for Fylkesutvalget»! Hvor mye ligger ellers i private epostkasser som burde vært journalført?

Jeg håper Ørland kommune umiddelbart bevilger de 50.000 kronene det ifølge varaordføreren skal koste å få innlemmet Kopparen Utvikling i kommunens IKT-opplegg så vi kan følge hva med hva som foregår. Det vil i det minste fjerne mistanker om uærlig opptreden og maskepi fra de som bestyrer/arbeider ved Kopparen Utvikling!

Med hilsen

Knut Hellesvik