GPS – nå må dette prioriteres høyere!

Unni M Solhaug.