"Nei, d bli nok itj imens vårres onga går på skolen nei".

En setning som ofte er uttalt av foreldre på Stadsbygd skole, og har vært det i mange år. Men så plutselig snur det, noen gir oss et håp, vi skal få ny skole, nå er det noe som skjer! Men så nei, ikke denne gangen heller. Vi blir nok en gang skuffet. År etter år etter år. Jeg har mistet tellinga.

Lærere og rektor ber oss foreldre være positive ovenfor barna. Vi må aldri snakke negativ om skolen så de hører det, for de skal tross alt være her 5 dager i uken i 10 år. Vi får beskjed om å framsnakke den. Men det er farken så vanskelig, så da er det bedre å bare holde kjeft. Hjemme hos oss snakker vi ikke om det. Når barna kommer hjem med hodepine, har vondt i magen etter å ha holdt seg hele dagen, har skjeggkre med seg i sekken, så sier vi foreldre ingenting annet en "oida, det var dumt. Blir sikkert bedre i morgen. Ta deg en paracet." For vi skal være positive! Men inni oss så koker det. Det er nok nå. Vi er realister, vi skjønner at vi ikke har råd til Norges flotteste skole, men altså, det må da være mulig å få til bedre enn det vi har nå?

Og jeg tenker ikke bare på barna våre, som har et helt elendig fysisk læringsmiljø, men hva med alle de som jobber der. De går på jobb hver dag på en skole som er utslitt og kan heller ikke være negative. De er tapre syns jeg, klistrer på seg smilet og gjør det beste ut av det. Og det er den uvissheten som er verst, og lovnadene som aldri blir noe av.

Men hva er det egentlig som har blitt sagt om ny skole på Stadsbygd? Morfar sier vi må spørre google hvis vi lurer på noe. Jeg googler "Ny Stadsbygd skole" og det kommer opp en sak i Fosna Folket fra 2012 – "Nå skal framtidens skole bygges!". I 2012, dette er sånn kjapt regnet 11 år siden. Det vet jeg, for da ble den ene dattera vår født. Hun begynner i 6. klasse nå til høsten. Just saying.

Videre på google finner jeg dette: "Hoveddelen av Stadsbygd skole ble bygget i 1955, altså for 60 år siden. Opp gjennom årene har den vært påbygd, ombygd og klattet på. Verken ventilasjon eller brannsikring holder mål, og skolen har svært begrensede muligheter for gode pedagogiske løsninger etter dagens krav. Barnetallet ved skolen har økt jevnt og trutt, en utvikling som forventes å fortsette. Elevtallet har vokst ut av skolen!" Dette er det Venstre som skriver på venstre.no. Artikkelen er 8 år gammel. Just saying. Er ikke dette et brudd på opplæringsloven §9-a7? – "Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane".

I år var jeg i min første 17. komite, men vi hadde glemt å bestille sol. Det regnet ikke bare litt. Vi kastet oss rundt og flyttet hele arrangementet innendørs, pyntet med blomster og servietter og barna hadde laget nydelig vinduskunst. For når vi skal invitere hele bygda INN på skolen så må vi jo gjøre det litt trivelig. Som om det ikke er vanskelig nok å prøve å pynte opp utsiden. Ja, jeg skjønner godt at vi ikke kan bygge en ny skole som skal romme en hel bygd på en trøndersk 17.mai feiring, men jeg tenker på fasilitetene. På rommene, på gangene, på veggene, taket, ventilasjon og brannsikring. Er ikke så lenge siden klasserom ble avsperret grunnet asbest. Ta det med ro, sa legen. Asbest er ikke så farlig. Og så lenge ingen slår hull i veggen så holder den seg ufarlig. Jepp.

Hærverk forekommer. Og mobbing. Kunne det vært mindre av det hvis ungdommene hadde hatt et tilbud ute i skolegården? Noe å holde på med liksom?

Avtroppende FAU-leder Fætten Schei har hatt skolen som hjertesak i alle år, både for å beholde den og for nybygg. Nå går hennes minstemann ut av 10.klassen. Så for de så ble sitatet innledningsvis riktig, deres barn fikk ikke oppleve ny skole. Får vi det?  Hvorfor får ikke Stadsbygd en ny skole? Hvorfor fortjener ikke barna våre og de ansatte bedre arbeidsforhold? Dette har ikke google noe svar på.

Jeg gidder ikke å ramse opp masse tall og forskning om hva dette gjør med barna våre helsemessig. Det har vært flere leserinnlegg om dette. Jeg gidder ikke å si: Er det valg til høsten? (Men nå gjorde jeg det visstnok allikevel.) Jeg har ikke helt oversikten her nå, men er ganske sikker på at det har blitt lovd ny skole en eller annen gang? Jeg skal spørre google. Joda! Se hva jeg fant i møteprotokollen fra kommunestyret 14.10.2020: Totalplan for Indre Fosen kommune: Vedtak - Stadsbygd skole opprettholdes som 1-10 skole. Planlegging av nybygg for 1.- 7. trinn ved Stadsbygd skole settes i gang, med mål om byggestart 2021. Ungdomsskole legges til dagens paviljong. Totalkostnad for nybygg og utbedring av paviljong reduseres til 105.000.000, - kr

 Og jeg er ganske sikker på at det var en grunn til at de kom frem til nettopp det. Jeg vil tro de kom frem til at det trengtes for 3 år siden også.

Det blir et sånt syteinnlegg dette, og de er kjedelige å lese og ikke minst skrive. Jeg liker ikke å syte og klage. Men jeg vil samtidig ikke at dere skal tro at vi har gitt opp!

Mormor sier man kommer langt med å spørre pent. Så da spør jeg pent, til dere som kan og vil gjøre noe med dette; kan vi vær så snill få en ny skole på Stadsbygd?

Lena Overskott Vemundstad