Kjære kommunestyre!

Et års subsidiert sjøslag på Kanarien for hele kommuneadministrasjonen fremstår som rene solskinnshistorien fremfor menneskerettighetsbrudd og skolenedleggelser for oss om dagen.

«Det viktigste argumentet for å flytte ungdomstrinnene ved Stoksund og Sør-Roan har vært å styrke det faglige og sosiale miljøet for elevene. Det viktigste argumentet mot flytting, er reiseavstand og utrygg skolevei. Det virker umulig å hensynta begge disse forholdene.»

Virkelig!? Virker det umulig å hensynta begge disse forholdene? Om dette er den gjengse tanken i kommunestyret at vi ikke klarer å hensynta et slikt spørsmål må jeg virkelig stille flere spørsmål til kommunestyret til etterretning.

Trøndelag fylkeskommune har fått utredet en «risiko og sårbarhetsrapport» ifra Vianova 10.05.21.(dette gjelder strekket over åsene i Roan) Fv 6312 Hellfjord-Roan

Deres vurdering av sannsynlighet og konsekvenser: Trafikkulykker vurderes som meget sannsynlig og vil føre til katastrofale konsekvenser. Dette vurderes også til sjøs.

Selv med jevnlig bergrensking er det sannsynlig med flere skred.

Risikobildet for alvorlige ulykker er rødmerket med høy sannsynlighet.

Kommunestyret synes fortsatt det er umulig og hensynta det faglige og sosiale miljøet for elevene eller reiseavstand og utrygg skolevei?

Jeg flyttet til Roan i 2018. Jeg fikk samboer i 2022. Vi valgte å kjøpe et stort hus med store renoveringsplaner på Kiran sør for Roan. Dette fordi jeg liker meg her og plassen er en perle. Jeg trives med både jobb og fritidssysler. Og hva er mer naturlig enn å finne seg en plass å bo for fremtiden? Skolen var jo også bare 15 minutter unna.

Etter at skolestrukturen var oppe til debatt i kommunen er plutselig vår og flere andre sin fremtid på spill? Dette fordi kommunestyre synes det er umulig og hensynta det faglige og sosiale miljøet for elevene eller reiseavstand og utrygg skolevei.

Hvor er vi på vei? Det er ikke bare Åfjord eller bare Roan eller Stokkøy eller Brandsfjord eller Bessaker. Det er oss.

Jeg setter musepekeren på innerste eiendom i Skjøra til Brandsfjord, da sier Google Maps at reisetiden for bil for å komme på skolen er 50 minutt. Tar man derimot buss er reisetiden 1 time og 30 min. Da må det påregnes å gå til busstoppet pluss alle stopp og omkjøringer for å fylle opp bussen. Hva er det kommunestyret fornekter seg? Hvordan harmonerer faglig og sosialt miljø, rasfarlig vei med 2 timers reisevei T/R ++ hver dag? Av og til lurer jeg virkelig på hva vi egentlig snakker om? Betyr ikke reisevei noe om man bor i Skjøra? Hva er dette? Er det politisk lederskap eller akademiske påstander, enkelte enighetshoder? Da er det vel kanskje også ironisk nok umulig og hensynta det faglige og sosiale miljøet for elevene eller reiseavstand og utrygg skolevei..?

Selv gikk jeg på en av Norges minste skoler, vi var 3 elever i klassen. På hele skolen var vi 10 stk. Skolen ble lagt ned da det kun var 3 elever igjen på hele skolen. Jeg gikk første til tredje klasse i Kragerø by, så jeg vil si at jeg har opplevd det som noen er bekymret for. Og ja, alle opplever vi dette forskjellig. Men Sør-Roan har langt høyere elevtall. Jeg vil også nevne at her var det mulig å hensynta det faglige og sosiale miljøet for elevene eller reiseavstand og utrygg skolevei politisk inntil det ble en naturlig avvikling.

Roan består av bedrifter som er av betydelige i størrelse for Åfjord kommune, vi er avhengige av å ikke øke terskelen for bosetting i vår del av kommunen. Vi skal jo «selge» denne fantastiske plassen vår til potensielle innflyttere i fremtiden. Dette blir vanskelig når avstandene og elevenes sikkerhet settes på prøve.

Vindmøllene skulle være et tilskudd til kommunekassen og gi et tilskudd til lokalsamfunnet, ble det sagt. Det eneste tilskuddet vi har i dag er at klimaaktivist og FN-taler Greta Thunberg streiker i Oslobyen for rivning av våre vindmøller fordi høyesterett har avgjort at menneskerettighetene er brutt. Det blir jo også da naturlig å spørre seg hvilken verdiskapning som skapes lokalt som gjør at kommunestyret ikke kan hensynta det faglige og sosiale miljøet for elevene eller reiseavstand og utrygg skolevei lokalt.

I forbindelse med alle folkemøter har tema vært barns beste, faglig og sosialt miljø, avstander og rasfarlige veier osv (skjønt utrygge veier er mer behagelig ord). Dette diskuteres blant politikere med en LANG underbyggende rapport fra KS som grunnlag. Det må være lov å spørre om rom for litt kritisk tenkning. Hva er KS? Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Det bør være nærliggende å faktisk forstå at dette er kommunens interesseorganisasjon som ligger bak argumentasjonen til den politiske avgjørelsen fattet lokalt for skolestrukturendring for Roan. Man bør derfor spørre seg om det kan være interesser sentralt som hensynstas i KS sin rapport da det finnes lite vitenskap eller dokumenterte påstander å vise til. Også når det kommer til faglig og sosialt miljø. Dette drøftes ikke fordi det virker umulig å hensynta det faglige og sosiale miljøet for elevene eller reiseavstand og utrygg skolevei..

Er det slik at et sosialt miljø blir bedre av å være flere? Eller har ikke småskoler bra sosiale miljøer? Finnes ikke mobbing på mindre skoler? Eller er mobbing mer utbredt på store skoler? Får man flere venner på en stor skole eller liten skole? Vil en stor skole gi et bedre faglig miljø? Eller kan ikke en liten skole ha et godt faglig miljø? Vil flere elever pr lærer gi bedre læringsutbytte blant elever som ikke mestrer skolehverdagen? Eller er det helt greit at noen ikke henger med? Vil det bli mer eller mindre ressurser på elevene på en liten vs stor skole?

Det er mange spørsmål uten klare fakta og tydelig forskninger!

 I så fall etterlyses dokumentert forskning på tema i KS-rapporten.

Våre rasfarlige åser er fakta! Dokumentert også av Fosnafolket.

Det skal være unødvendig å ha en klump i magen for at barna våre skal komme trygt på skolen i hverdagen! Hvordan er det i fjellsiden i dag? når det kommer masse nedbør som fryser og tiner og sprekker opp? Er veien glatt? Kan bussjåføren unngå å ta sjanser? Hva med møtende trafikk? Laksetrailere? Sjåfører fra Europa som kjører laks, som ikke tar forhåndsregler og sørger for stengte veier inntil Roan vinterstid. Jeg vet jeg deler denne bekymringen med mange flere! Jeg er også oppgitt over kommunestyres manglende evne til forståelse for situasjonen vår over åsene til Roan. Men fortsatt synes kommunestyret det er vanskelig å ta hensyn til det faglige og sosiale miljøet for elevene eller reiseavstand og utrygg skolevei.

En slik hverdag er utenkelig for meg og mine fremtidige barn, jeg vil aldri i min villeste fantasi sette meg eller andre i en situasjon hvor jeg kunne gjort noe annerledes. Dette tror jeg flere med meg også tenker. Skal man da flytte til en plass hvor kommunen lokalt satser på trygge skoleveier og hensyntar et faglig og sosialt miljø finnes det mange perler langs norskekysten. Er det for mye å be om egentlig?

Det dette handler om er penger og politisk vilje!!

Vilje til å sørge for at elever og foreldre kan ha trygghet i hverdagen! At det går an å drive næring her i Roan på en måte som gjør at det ikke lønner seg å velge andre lokasjoner å plassere og drifte slakteri, foredling, entreprenørskap, hønseri osv. her i Roan! Dette handler om plassen vår og pulsen til Roansbygget. Å være kreative og tenke utradisjonelt er kjærkomment men å se to dårlige løsninger er ikke særlig kreativt av kommunestyre i så fall.

Det er viktig å være kreative og endre trender! Å starte med oss selv er avgjørende, hva er fremtiden om ikke barna våre ser fordeler av å være her? Hvorfor kommer ikke flere folk hit? Er vi for aktive eller defensive? Er det ikke greit å bo en plass hvor alle kjenner alle? Er byen en enklere plass og være usynlig for meninger og fordommer? Kanskje er det enklere å være seg selv i et stort samfunn?

Eller er du som meg storkjefta og politisk oppgitt innflytter, da har du kanskje ikke noe du skulle ha sagt eller ment? Det er kanskje ubehagelig å være ildsetter i en debatt? Kanskje skal man ikke ytre eller mene noe? Men fremtiden er uansett avhengig av et engasjement for utvikling lokalt! vi kan ikke bare være gode venner uten utfordringer og uten godt tempererte diskusjoner hele tiden. Vi må lære å håndtere utfordringer også, det er sunt.

Skal vi ha et samfunn for alle så må folk pinadø være mer tolerante og tilgivende og åpne!

Et småsamfunn som Roan er totalt avhengig av tilflytning i fremtiden. Roan har et hav av fremtidsmuligheter! Men det er ikke så mange som vil/kan/tørr å innse dette, kanskje er det fordi terskelen til å bli dømt for sine meninger/tanker er for lav? Henger dette sammen med janteloven? Du skal ikke tro du er noe? Du skal ikke mene noe eller være bedre enn andre? Vi er alle spesielle på våre vis, ingen er like. Jeg heier på alle som er skolesvake og skolesterke som gjør ugagn og er eksemplariske i oppveksten fordi dette er grunnlaget for levedyktige samfunn i vår del av Norge for fremtiden. Jeg er ikke bedre enn noen andre, kanskje heller litt verre.

Jeg er uansett for et mer inkluderende lokalsamfunn hvor alle kan bo sammen uten å være redd for å mene noe eller være redd for andres meninger og holdninger! Kanskje er det en start å invitere den siste du kunne tenke deg, hjem på en kaffekopp?  Det er i hvert fall en start på et varmere og mer inkluderende lokalsamfunn! Alle mennesker er forskjellige og vi skal alle få lov til å være som vi er. Dette blir tydeligere på en liten plass og en liten kommune. Nettopp derfor er det så viktig å være gode samfunnsrollemodeller lokalt! Ikke være for overfladisk eller falsk av den grunn. Men i oppriktighet bry seg, gjør det gjerne for deg selv og andre men for plassen og samfunnet dit! Det betyr så mye for at våre barn også vil komme hjem igjen senere i livet!

Kjære kommunestyre, finn frem i dere selv! Gi muligheter, ikke fjern dem!

Jeg innledet et folkemøte i Roan med å være tydelig på at folket må være seg klar over hvilke politikere/parti som stemmer for nedleggelse av skolen vår etter at vi endelig har fått trygge veier til skolen vi har nå, og velge å stemme deretter. Men den gang ei, vi stemmer på agendaen til partiet ikke person. Jeg vil takke alle politikere som likevel går imot eget politisk parti for nedleggelse og sammenslåing inntil vi kan sikre en trygg skolevei for barna våre. Dere er symbolet som viser at lokaldemokratiet fungerer i viktige hjertesaker med personlig handlekraft det er viktig.!

Det handler om trygghet! Ironisk nok kommer dette som det viktigste i KS-rapporten også.

 Dette er overhode ingen vanskelig sak! Det handler om politisk vilje til å gjøre noe!

Barns trygghet og Roans fremtid er ikke en politisk agenda for hestehandel!

 I denne omgang handler det om oss, i neste omgang kan det være dere!

Trygg skolevei først!

Tengel Hellermyr