«Naturvernerne har selv den største skylda for tilbakegangen av fuglearter»

foto