Kjære politikere i Indre Fosen.

Vi er foreldre til barn med et økt hjelpebehov og vi leser med stor bekymring at det planlegges å kutte avlastningstilbudet for barn og unge med 50%. Dersom dette vil bli en realitet vil det påvirke våre barns og våre familiers hverdager betydelig. Vi har denne avlastningen slik at det skal være mulig for oss å ivareta søsken og oss selv. Vi må kunne stå i det å være foreldre til barn med økte hjelpebehov. Det kan blant annet bety lite søvn, konstant beredskap, medisinske prosedyrer, bleieskift, medisinering, tunge løft og vi må lære oss en hel masse vi ikke kan fra før.

Avlastning gir oss blant annet mulighet til at søsken kan få delta på fritidsaktiviteter, få gå på tur med foreldrene sine eller spille et brettspill. Det gjør at vi kan få tatt alle telefoner, apotekturer og få sovet slik at vi greier å være tilstede og håndtere barna våre på en god måte når vi ikke har avlastning. Det er for mange et vanskelig steg å be om avlastning. Ingen ønsker å være prisgitt kommunen og ansatte i kommunen for å få til å være de foreldrene barna våre trenger, men slik er det for oss. Hvem skal fortelle søsknene at de må slutte på fotball? at vi som familie ikke kan dra på ferie før kommunen får bedre økonomi? At vi ikke kan feire 17. mai sammen med klassen neste år?

Bare det at dette forslaget har kommet har påført oss betydelig stress. Vi vet at kommunen må kutte i sine budsjetter. Vi kan allikevel ikke godta at familier som ønsker at barna sine skal bo hjemme, ikke får vilkår som gjør at dette er mulig. Foreldre som ikke greier mer kan på sikt medføre langt større kostnader for kommunen. Vi er en viktig ressurs for kommunen og vi gjør langt mer enn det som en krever av foreldre generelt. Vi kan heller ikke la dette gå utover søsken som allerede må ta mye mer hensyn enn sine jevngamle.

Vi stiller gjerne opp til en prat om dere ønsker å vite mer om vår situasjon og om konsekvensene kutt i avlastning vil få for oss. Da vil dere ha et godt grunnlag for å gjøre vurderinger i denne saken.

Med vennlig hilsen flere slitne foreldre som så sårt trenger den avlastningen vi har i dag.