Mange har fått med seg skeiv eiendomsskatt i nye Ørland. Til og med politikerne bidrar med opplysning om det, at gamle Bjugn har 7 promille på energianlegg og gamle Ørland har 6 promille. Det må være slik, sier de, på grunn av loven. Men, bare med det sagt, så er kommunesammenslåingen en falitt. At loven krever ulikhet i samme kommune. Men politikernes folkeopplysning glemmer å si noen vesentlige ting.

For det første, politikerne har mulighet til å sørge for likhet, ved å senke gamle Bjugn til 6 promille, og samtidig oppfylle loven. Men det gjør de altså ikke. For dyrt, sier de. Ergo, har vi stilt oss i en gjeldssituasjon som resulterer i at vi ikke har råd til å gi like vilkår i kommunen. Enten vitner dette om politikere som ikke følger med, eller så vitner det om at noen av dem virkelig har fulgt med, og har hatt en intensjon om å sette oss i denne situasjonen. Det vitner iallfall ikke om en vellykket kommunesammenslåing.

For det andre, politikerne hadde råd til å ikke ta inn eiendomsskatt på hus og hytter. De lette i budsjettet, med lys og lykter, og snudde mang en stein. Så fant de pengene. Nærmest et mirakel. Det jo ville vært dumt å sende regningen for gjelda til innbyggerne, midt i et initiativ for å gjenopprette Bjugn og Ørland som egne kommuner. Det ville isåfall vært den sikre død for Nye Ørland. Da må det være andre og bedre måter å få inn de sårt trengte kronene på, enn en eiendomsskatt til innbyggerne?

Hva med eiendomsskatten for Verker og Bruk? Den skatten er riktignok utgått, men ettersom gamle Bjugn hadde skatten på det tidspunkt de ble tvangssammenslått, så var det en mulighet å videreføre den i en overgangsperiode (på 7 år), men da bare i gamle Bjugn. I Ørland var det totalt uaktuelt å innføre den skatten i 2019, de ville ikke ha den, det var det ikke snakk om. Bjugns politikere argumenterte i fellesnemnda med at Ørlands nei til eiendomsskatt ville blokkere en fremtidig skatt, som vi sårt ville trenge på grunn av vår høye gjeld. Dem som ytret seg om det, ble beskyldt for å svartmale fremtiden.

I budsjettet for 2022 ble eiendomsskatt på Verker og Bruk redningen … i gamle Bjugn. Men det er noe veldig merkelig over det hele. Budsjettvedtaket gikk så veldig stille for seg, ikke mye ordskifte om den saken. Rart egentlig, for den ble et ramaskrik når Ørland holdt på å få den for 3 år siden. Da handlet det om å gi skatten til alle i kommunene, men denne gang er det også en enorm ulikhet, med maksimalt skattøre på den ene part, og ingenting på den andre. Burde ikke det bli en høylytt debatt i kommunestyret? Noen enslige politikere satte søkelys på skjevheten i eiendomsskatten, det ble raskt avfeid og skylden lagt på lovverket. Så ble det stille, helt stille, om den skatten. Fokuset ble heller flyttet over på den skjeve skatten på energi-installasjoner (til info: berører ikke så veldig mange i kommunen). Men mest på at innbyggerne ikke fikk eiendomsskatt på sine hus og hytter, det var ei fin julegave til folket.

Da må jeg undre på om politikerne følger med? Eller kanskje de ikke helt aner hva som foregår? Eller var debatten ferdig før møtet startet? Eiendomsskatten finnes egentlig ikke lenger (det bare finnes unntak for oss), så ville det vært naturlig at det ble en salig debatt om dette. Spesielt når resultatet er at næringsliv og landbruk i gamle Bjugn får 7 promille for Verk og Bruk, mens på gamle Ørland får de 0 promille. Helt uten en debatt. Hva skjer med politikerne? Er det noe dere ikke forstår, er det med hensikt, sover dere i timen, var det noen som ikke fikk ytre seg, var det ferdig besluttet før møtet? Hva skjedde?

I etterkant opptrådte flere politikere med selektiv informasjon, det er tydelig. “Det var lovverket som forhindret likhet”, sier de. “Innbyggerne slapp jo eiendomsskatt på hus og hytter”, sier de også. Men de vil ikke at de hadde makta til å gi like vilkår i hele kommunen. De kunne senket eiendomsskatten og gitt næringer, bedrifter og landbruk like vilkår, i hele kommunen. Og de kunne finansiert dette med en lik eiendomsskatt på hus og hytter, i hele kommunen. Men det gjorde de altså ikke. Istedenfor vedtok de maksimal skattøre til næring og landbruk, på den avviklede skatten Verker og Bruk… i gamle Bjugn. Flere politikere jeg har snakket med, har faktisk ikke forstått at dette har skjedd, de tror det ikke.

Denne saken vitnet kanskje om at noen politikerne ikke fulgte ikke med? Eller vitnet heller at ting blir avgjort på “kammerset”, og at de derfor ikke er noe poeng å ta det opp i offentligheten. Noen prøvde, men ikke så enkelt når flesteparten av menigheten var med på den samme salmen. Iallfall vitnet det om et lokaldemokrati som ikke lenger fungerer.

Det var store forventninger om debatt om noe så urimelig som dette. Julegaven til folket i hele nye Ørland, er altså finansiert av eiendomsskatten på Verker og Bruk til næringsliv og landbruk i gamle Bjugn. Det er vel kanskje for drøyt å kalle det for et ran på høylys dag, men det foregår like under nasen vår, med store likheter til Utviklingsprosjektet.

Einar Aaland