Fartsgrensen ved kryssing av stien til Rusasetvatnet på Ørlandet

Kulturutvalget i Trøndelag fylkeskommune besøkte Ørland kommune 12 og 13 april.

Et av de stedene vi besøkte var stien forbi Rusasetvatnet som er et av Norges største restaurerte våtmarksområder. Rusasetvatnet har blitt gjenskapt med en sørbredde tilrettelagt for innbyggere i alle aldre og med en nordbredde forbeholdt dyrelivet.

I dag bruker over 100 000 personer stien ut til Rusasetvatnet og stadig flere bruker området som turområde.

Det er utrolig mye brukt også i skolesammenheng. Stien krysser en sterk trafikkert vei hvor hastigheten er 80 km/t. Det holder ikke å sette opp et stoppskilt samt opplysning om at stien passerer en sterkt trafikkert kjørevei med fartsgrense 80 km/t.

Hvorfor har ikke politikerne i Ørland kommune krevd en redusert fartsgrense der denne viktige turstien krysser denne sterkt trafikkerte bilveien? Som Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting oppfordrer jeg kommunestyret til å få redusert hastigheten ved krysningspunktet slik at tryggheten blir mer ivaretatt.

Jeg løfter gjerne saken opp i fylket om nødvendig.

Svein Otto Nilsen, 1.kandidat til fylkestingsvalget i Trøndelag for Pensjonistpartiet