I Ørland kommune er det stort sett godt å bo, vi liker å skryte av oss selv, her skal skapes bolyst og blilyst, folk skal få lyst å komme å bo hos oss. Vi har da også mye å skryte av, med rette.

Mangelen på sykehjemsplasser er ikke noe å skryte av!

På landsbasis har man lagt ned 2400 sykehjemsplasser. I vår kommune vil vi om kort tid trenge 22 flere langtidsplasser, ut fra beregninger som er gjort. Og la det ikke være noen tvil: ansvaret for å få til dette ligger hos oss lokale politikere som sitter i råd, utvalg og kommunestyre.

På korttidsavdelingen er det 16 plasser, 13 av pasientene har langtidsvedtak pr. idag.

Ringvirkningene av dette er at man ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Flere liggedøgn på sykehuset koster kommunen 5400 kr pr pasient pr døgn. Ved sykehuset får pasientene stell og pleie, men ikke rehabilitering.

Kommunen har ett samarbeid med Heim kommune (tidligere Hemne, Snillfjord, m.fl) og Frøya kommune om kjøp av opptrening/rehabiliteringsplasser. Det er et bedre tilbud enn det sykehuset kan gi, man får stell og pleie og i tillegg opptrening. Og tilbudet er for 2 uker.

Det er jo ikke greit å sende folk til andre kommuner, men når det er fullt her, så må man, dessverre. Og, som sagt, er dette ett bedre tilbud enn hva sykehuset kan gi utskrivningsklare pasienter.

Jeg har stor forståelse for at pårørende blir frustrert over dette, det er lang reisevei for å dra på besøk, langt å kjøre på vinterglatte veier.

Jeg har også stor forståelse for at pårørende blir frustrert og sint når de man er glad i, ikke får sykehjemsplass når det trengs. Man prøver så klart det man kan for å få det til.

Jeg har fått med meg at det har vært en del henvendelser til sykehjemsledelsen angående dette. Samt at det har vært en del innlegg på sosiale medier.

Hva folk skriver på sin Facebook får være deres sak, for all del, vi har da heldigvis ytringsfrihet her til lands!

Men tenk litt over at når dere skriver og poster slike ting, vil det spre seg. Det er alltid noen som kjenner noen som har lest diverse innlegg. Og jeg vet at de som jobber ved sykehjemmet rett og slett blir lei seg når de leser kritikken. Som egentlig ikke skulle til dem, men til oss som sitter i råd, utvalg og kommunestyre. Det gjør noe med arbeidslyst, stolthet over jobben som blir gjort. Det blir ikke så artig å gå på jobb. De ansatte gjør virkelig så godt de kan, til enhver tid!

Det som er ett faktum er at vi har for lite ansatte, både på sykehjemmet og også i hjemmetjenesten. Det har vært stort sykefravær, dels pga av covid19, men også at man står i ett umenneskelig press hele tiden.

Mangel på ansatte innenfor helsesektoren er likt for hele landet, ikke bare her i kommunen.

Vedtak om sykehjemsplass er det et eget beslutningsteam som fatter. Hvilke kriterier som legges til grunn kan ikke jeg uttale meg om. Men om ett av kriteriene skulle være at pårørende har skrevet innlegg på facebook eller i avisa, da er vi på ville veier, tror jeg. Det kan ikke, og må ikke, være sånn at tildeling av plasser avhenger av om pårørende står på eller ikke. Alle skal behandles likt, alle er likeverdige innbyggere av Ørland kommune, enten man har bodd her hele livet eller er innflytter.

Jeg har skrevet om dette før, det er en sak som opptar og engasjerer meg. Så det blir noen gjentagelser.

Da jeg ble valgt inn i kommunestyret for snart fire år siden, og til leder i utvalg for helse og familie, tok jeg på meg en stor utfordring. Læringskurven har vært bratt, og jeg syns at denne tiden har vært givende og interessant. Jeg har også sagt meg villig til å stille på liste til neste valg, så får vi se hva som skjer.

Britt Eli Døsvik, kommunestyrerepresentant for Sp, leder utvalg for helse og familie