Under behandlinga av revidert statsbudsjett i forrige uke, kom Høyre med forslag om å kutte i inntektene til fylkeskommunene deriblant å på ny innføre takst på de fergene i Ørland som ble gratis fra 1. juli i fjor. Dette gjelder Garten – Storfosna, Garten – Storfosna – Leksa – Værnes og Dypfest – Tarva.

I tillegg vil fergetaksten på Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik halveres fra 16. august i år. Dette ville også Høyre fjerne.

Dette ville gi ei innsparing fra Trøndelag på kr. 104 mill. i et statsbudsjett på flere titalls milliarder. Lommerusk etter min mening.

Senterpartiet vil og leverer på det motsatte for folk og næringsliv som er avhengig av ferge i hverdagen. Gratis ferge i de små sambandene i Ørland og ei halvering av fergetakstene på Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik vil spare næringslivet for store utgifter i transport.

Heldigvis fikk ikke Høyre flertall for sitt forslag.

Senterpartiet vil bygge distriktene slik at folk vil etablere seg med bolyst og næringsutvikling.

Jeg vil oppfordre Ørland høyre med ordførerkandidat Mona, at vi i neste periode sammen jobber for et bedre og billigere hurtigbåttilbud mellom Brekstad og Trondheim. Det er tross alt her nesten 80% av all persontrafikken i Trondheimsfjorden foregår. Det er i hvert fall ikke behov for å plusse på transportutgiftene for oss i Ørland.

Hallgeir Grøntvedt, ordførerkandidat for Ørland Senterparti