«Nedleggelsen rammer i høyeste grad eldre og personer som er i en sårbar situasjon»

foto