«Vi vil også arbeide for å beholde sykeheim og aldersheimtilbud på dagens nivå»

foto