«Vi vil ha vekst, nyskaping og utvikling i alle deler av kommunen»

foto