«Ørland SP vil jobbe for å få på plass musikk-, dans- og dramalinje på Fosen VGS»

foto