«At gruppelederen nå forsøker å legge skylda over på Arbeiderpartiet, er misvisende»

foto