«Bondelaget ønsker ikke at jord, skog, fjell og vann i Norge selges ut til utenlandske interesser som investerings- eller spekulasjonsobjekt»

foto