«Når det etableres nye arenaer som har til hensikt å svekke ordfører og formannskap, er det det motsatte av hva som forventes»