Etter 11 år er endelig sentrumsplanen i Indre Fosen vedtatt. Avgjørelsen kan ikke ankes.

Der fikk kommunen klar beskjed, kombinert med pekefinger fra Statsforvalteren : 1. Ikke bruk dyrkajord. 2. Det er nok næringsareal i sentrum.

3. Fortett sentrum radikalt 4. Utnytt arealer mellom nåværende bygg, til næring /boliger 5. Bygg i høyden

Pensjonistpartiet er i stor grad enig, men mener at Badstutomta bør frigjøres til næring, da den grenser til dette.

På slutten av 1950-tallet ble sentrum i daværende Rissa lagt "i en åker". Følgelig må enhver bruk av areal belaste dyrkbar mark. Det er greit å være prinsipiell, men det er lov til å bruke hodet også.

PP mener at Statsforvalteren legger seg borte i for mye, der kommunen selv burde fått bestemme mer. Og kommunen spør Statsforvalteren alt for ofte. Eksempel er også at folk har blitt nektet å bygge hus, der det ligger for langt unna sentrum/ skole. Det favoriserer i alle fall ikke utkanten.

Resultatet kan bli fraflyttede bygder.

Prinsipper er viktigst.

Harald Fagervold, Indre Fosen Pensjonistparti