«Derfor må kommunen ta ansvar for god framdrift på bredbåndsutbygginga»

foto