I Fosna-Folket lokalavis ble Vibeke Stjern intervjuet i sammenheng med Arendalsuka. Her snakker Stjern om det å få realisert at strømnettet blir koblet sammen mellom nord og sør. Det trekkes også inn at vindkraften på fosen som en av årsakene til at det også skal gå igjennom fosen. Som samisk ser jeg på denne artikkelen med en bismak i munnen når vi skal ha is i magen for å få stabile strømpriser, men å bruke et inngrep i naturen som viser seg i stor grad krenker urfolks rettigheter som en av årsakene til at man må komme i gang med arbeidet bør man holde seg for god til.

På Fosen er det tradisjonell reindrift som fortsatt drives den dag i dag. Dog er den krympet mye over tid. Reindrifta har måtte gi tapt for hyttefelt, veinett og nå for vindmøller. Samene har over lengre tid vært utsatt for fornorskning og hatt forbud mot å snakke språket sitt, bære visse tradisjonelle plagg og var tvunget til å ha norske navn om de skulle eie jord. Visste du at det ligger en samisk offerstein ved Klakken i Ørland kommune? Eller at reinsdyrene som var på Fosen i visse sesonger svømte Valset - Brekstad? Fosen har en lang historie med samisk kultur og reindrift (Nå står det som er igjen av tradisjonell reindrift på Fosen i fare for å ikke overleve den grønne koloniseringen.)

Kampen om fjellet har stått på i mange år før de begynte å bygge vindmøllene. Den samiske næringen på Fosen har vært tydelig på at et slikt inngrep i deres område kan bety kroken på døren. En ting er selve vindmøllene, en like stor ting er det gigantiske veinettet og det å frakte strømmen. Nå er det er 420 kv linje som går igjennom distriktet for å føre strømmen dit den skal. Den samiske næringen i området har gått rettens vei og fått medhold i at vindmølleparken bryter med urfolks rettigheter for å kunne drive på med tradisjonell drift. Fortsatt står Åfjords ordfører og kjemper for at kabelen for det nye strømnettet som skal koble sammen nord og sør skal skje raskt.

Det grønne skiftet Må skje overalt nevner også Stjern. Jeg tror kanskje ikke at Stjern helt har helt forstått hvordan samisk kultur og næring drives. Ett morderne grønt skifte vil ikke bety at de områdene i samisk område som berøres bli grønnere, men moderniseres og ta ett steg bort fra naturen. Tradisjonell samisk drift er miljøvennlig, spiller på lag med naturen og bærekraftig.

Jeg skal innrømme jeg er litt skuffet over Stjern som også tidligere har uttalt seg om at de også ønsker flere vindmøller i Åfjord. Det blir en sterk følelse av at reindriften som pågår i kommunen ikke er noe som de har lyst til å ta hensyn til og ser mer på driften som et hinder i stedet for en berikelse av kommunens mangfold.

I en tid som har vært mildt sagt turbulent for både reindriften og for utviklerne av vindmøllefeltet er det tydelig at Stjern ikke bryr seg om dommen som ble lagt ned i fjor høst i høyesterett. Når avisen bruker vindmøller som i stor grad bryter med urfolks rettigheter som eneste nevnte årsak i konsesjonen for å nettopp ha koblingen via nord og sør igjennom fosen, forstår man jo at vindmøllene må ha en stor vekt i konsesjonen.

Når konsesjonen er gått igjennom med tanke på vindmøllekraften på fosen må de se en gang til på tillatelsene. Når 151 vindmøller for øyeblikket står i områder hvor man i høyesterett har kommet frem til at står i strid med urfolks rettigheter. Om man ender opp med å må rive og forflytte alle vindmøllene vil kanskje det å ha kraftkabelen liggende der den er planlagt nå kanskje ikke være like gunstig og man får kanskje enda mer inngrep i samisk reindriftsområde.

Om et vedtak som er basert på ett annet vedtak som viser seg å være ulovlig må man ta en ny runde og gjøre vurderingen uten dette vedtaket. Husk at det grønne skiftet handler ikke bare om kortsiktig verdiskapning, men om å gjøre planeten vår bærekraftig igjen. Det er ingen nytte i å ha penger når man har ødelagt natur nok natur til å ødelegge planeten.

Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen, leder Noereh