Ektefeller som av medisinske/andre årsaker må bo adskilt fra hverandre- fx at en er kommet på institusjon og den andre bor i heimen har krav på pensjon hver for seg.

Lovverket sier at det i pensjonssammenheng regnes denne adskillelse som «borteboende ektefeller», for eksempel i tilfelle av den enes varige institusjonsopphold og den andres hjemmeboing, som enslig hver for seg.

NAV beregner da «enslig pensjon», gifte og samboere regnes likt. Men da må NAV få info om dette.

Det vil si at helseinstitusjoner plikter å varsle NAV om inn- og utskriving av pasienter. Når NAV mottar melding om at en person i for eksempel i et ekteskap er på institusjonsopphold, vil personen beregnes som «enslig» for begge parter. Dermed øker pensjonene for begge. Jeg kjenner et eksempel på at et ektepar som må bo fra hverandre ikke har fått regulert sine pensjoner på over 1 år.

Hva er dagens praksis og er institusjonsledere oppmerksom på denne regelen?

Per Odd Solberg