«Kan vi elektrifisere Norge uten å bygge ned mer natur?»