Ett og annet skal man jo ergre seg over!

Denne gangen gjelder det to av opplysningstavlene i Ørland kommune.

Den første tavla står ved rundkjøringen ved ilandkjøringen fra ferga på Brekstad. Her vises det ved taping at avkjøring til Bjugn er stengt.

Tapen ble satt på for snart et år siden før arbeidene med grøfter og gang/sykkelbane ble igangsatt. Merkingen har aldri vært riktig. Bortsett fra et minutt eller to av og til med anleggstrafikk, har veien mot Bugn hele tiden vært åpen! Nå, mer enn tre måneder etter at arbeidet er ferdig, står den feilaktige tapingen der fortsatt!

Den andre tavla står ved rundkjøringen ved innkjøringen til Bjugn sørfra. Her vises det at man kommer til Høybakken og Eidsvatnet ved å kjøre til høyre i rundkjøringen. Den vil nok kanskje bli rett en gang, med alle lokalkjente vet at ved å svinge til høyre, kommer man pr. i dag bare til Europris!!

Til de ansvarlige!

Det kommer kanskje en og annen til Ørland som ikke er lokalkjent. Opplysningstavlene er først og fremst for dem! Fjern tapen på tavla ved fergeleiet og sett den opp på pila mot høyre ved Europris i Bjugn!

Svein Erik Backe