I forslaget til Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 sier Ørland kommune at Høyesterett den 11. oktober fastslo at vindkraftutbyggingene i Storheia og Roan er ulovlige fordi de krenker samenes rett til kulturutøvelse og at dommen i Høyesterett må følges opp. Likevel forutsetter Ørland kommune inntekter i form av eiendomsskatt på 5,4 mill kroner fra Storheia i hele planperioden.

Dette viser at Ørland kommune ikke respekterer samenes kamp for sine rettigheter som urfolk. Kommunen forutsetter faktisk at Storheia-utbygginga får fortsette å krenke samenes rett til kulturutøvelse ut 2025. Når kommunen planlegger med inntekter fra en ulovlig utbygging innebærer det at kommunen støtter ulovlighetene.

Forslaget til Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 er riktig nok ikke politisk behandlet, og vi får håpe at kommunestyret sørger for at dette blir endret. Rødt Ørland mener det er hårreisende at kommunen budsjetterer med inntekter fra ulovlig vindkraftutbygging.

Rødt Ørland oppfordrer kommunestyret til å stryke inntektene fra eiendomsskatt fra Storheia. I tillegg bør kommunestyret erstatte teksten i forslaget til Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 med en tekst der Ørland kommune støtter samenes krav om at vindmøllene må bli revet.

Rødt Ørland