Vil politikerne i Åfjord godta at det kan bli forskjell på kvaliteten i barnehagetilbudet i Heggli og de kommunale barnehagene?

Heggli barnehage har hatt et meget godt samarbeide med Åfjord kommune siden oppstarten for godt og vel 40 år siden. Våre politikere har hele tiden uttrykt at de er meget takknemlige for det tilbudet som Heggli gir. Misjonssambandet, som eier og driver Heggli gjennom NLM-barnehagene AS, har også vært svært takknemlige for at kommunen hele tiden har regnet med driften i Heggli som en likeverdig del av barnehagetilbudet i kommunen. Dette har vært ivaretatt av forutsigbar økonomi, felles opptak, inkludering av ledelse og personale i de felles planleggingsdagene, en hyppig og positiv dialog mellom Hegglis styrer og oppvekstadministrasjonen i kommunen mv.

Heggli har hele tiden vært drevet med stor dugnadsinnsats fra eiere og foreldre, noe som har gitt årlige innsparinger som nå gjør det mulig å investere i mange nye og spennende lekeapparater i forbindelse med barnehagens flytting til nye lokaler i 2022. Foreldrene i Heggli viste også stor forståelse for barnehagens aksjon med nedstenging noen timer forrige uke, i protest mot regjeringens budsjettforslag. Statsbudsjettet, innebærer en kutt i tilskuddet til pensjon for de private barnehagene med 2 %, noe som vil få store følger for Heggli barnehage.

Vi ønsker slett ikke å endre på pensjonsavtalene for våre ansatte, og dermed vil dette måtte gå ut over driften på andre områder, som for eksempel reduserte midler til innkjøp av utstyr, mindre kursing av de ansatte, mindre midler til vikarer. Dermed vil ikke kvaliteten på barnehagetilbudet i Heggli lenger være det samme som i de kommunale barnehagene i Åfjord.

Åfjord kommune kan forhindre dette, ved at de fortsatt lar Heggli få den samme ramme som tidligere, selv om disse midlene ikke kommer fra staten. Basert på tilskuddstallene fra 2019, er dette anslått til å ville blitt ca 213.000 kroner i 2021. (Beregninger fra PBL) Vi oppfordrer derfor politikerne i Åfjord til å sette av dekning for dette i budsjettene framover.

For NLM-barnehagene AS, avd Heggli Helge Nilsen, leder i eierstyret