Det er ikke tvil om at Indre Fosen kommune driver alt for dyrt. De har, ganske enkelt, brukt mer penger enn de har, spesielt siden 2018.

En familie som lever over evne, vil før eller siden måtte justere kursen. Det samme gjelder for kommuner.

Jeg er lite interessert i syndebukker, men vi må ta tak. Nå.

Men Indre Fosen er en spesiell kommune. Det framholdes at de har 1.8 milliard i lån. Det er riktig.

Men den hele sannheten her, er at mye av dette er såkalte "selvfinansierende lån", det vil si at nesten halvparten er lånt for å finansiere tiltak som kommunen ikke har utgift på ( for eksempel bygging av vann og avløp) som må dekkes av avgift. . Noen lån står i banken i påvente av igangsetting av vedtatte tiltak.

Startlån er et annet eksempel. Så lån som kommunen har direkte utgifter på er litt i overkant av 1 milliard. Skulle vi få renteoppgang, vil det bli en nettoutgift bare på de cirka 1 milliard kronene. Det er alt for mye, men mye mindre enn 1.8 milliard.

Og kommunen har ca 1.2 milliarder kroner(!) i aksjer og fond. Dette gir gode avkastninger, slik at renter og avdrag dekkes i noen grad av avkastningene/kapitalinntektene/ rentene. Hvorfor kan vi ikke ta av pengesekken, selge aksjer eller tømme fond, sier du?

Saken er den at slike penger bare kan brukes til å betale ned gjeld eller brukes til investeringer, eller settes på fond. . Disse pengene kan ikke brukes til å drifte  kommunen. Kommunen må balansere inntekter med utgifter.

Og hva er kommunens inntekter? Den får overføringer fra Staten, der folketall og skatteinngang spiller inn. Nedgang  i folketall, straffes hardt, med flere millioner årlig i mindre overføringer. Antall eldre og antall unge, virker også inn.

Hver høst skal alle kommuner stemme over om de vil ha eiendomsskatt. Eiendomsskatt kan altså bare bestemmes et år i gangen. Her bestemmer flertallet. Denne skatten skal altså stemmes over hvert år.

Det er en kjent sak at PP synes at eiendomsskatt er en særs dårlig ide, og har en kortvarig virkning. PP mener at vi må ta et tak nå, selv om det blir smertefullt.

Og det hjelper ikke med smertestillende, heller.

Det vil bare kamuflere diagnosen:

At Indre Fosen har, i noen år, brukt mer penger enn de har. Selv om mange har "skyld" her, så har kommunestyret ansvaret.

Harald Fagervold Indre Fosen Pensjonistparti