I den senere tid har det i media vært innlegg som omhandler sammenslåingen av gamle Bjugn og gamle Ørland kommuner.

Ørland SV vil derfor påpeke overfor alle at vi, Ørland SV, ikke har endret standpunkt. Vi mener fortsatt at det var, og er, meget fornuftig å slå sammen gamle Bjugn og Ørland kommuner. Dette var et vedtak begge partigrupper gjorde lenge før vi ble tvangssammenslått.

I SV har vi alltid gode diskusjoner og utveksling av meninger. Det er derfor viktig å si at meninger som kommer frem i media av medlemmer av SV, står for medlemmets ansvar og bare det.

Ørland SV stiller seg ikke bak påstandene i leserinnlegget «Dårlig stemning» som Ragnar Grønås nylig har skrevet i Fosna-Folket. Innholdet må helt og holdent stå for hans regning.

Vi er fremdeles svært positive til sammenslåingen. Og vi mener en ny kommune må få mer tid til å sette seg, og vi ser frem til en fortsatt utvikling og utbygging i hele nye Ørland kommune.

Øyvind Næss

Leder Ørland SV