Men, men … det hjelper da ikke hva lille Norge gjør?

Tommy Reinås og Ask Ibsen Lindal. Foto: MDG