En hyllest i takknemlighet til helse- og omsorgstjenesten i Ørland kommune.

Siden mars 2022 har vi som familie hatt behov for helse og omsorgstjenester fra Ørland kommune.

Far i familien hadde to hjerneslag i løpet av kort tid.

Vi føler oss møtt. Vi føler oss hørt. Vi opplever å bli tatt på alvor. Vi opplever at hjemmesykepleien, hverdagsmestringsteamet og fastlegen bidrar med det familien er i behov av.

Det gjelder tilrettelegging av bolig. Det gjelder opptrening. Det gjelder ADL trening. Det gjelder hjemmesykepleie, med hyppige besøk. Det gjelder støttekontakt. Det gjelder KOMP. Det gjelder frivillige og hjemmesykepleien som bringer varm næringsrik middag hver dag.

Kort og godt, det gjelder alt det vi selv ikke mestrer å bidra med.

Alltid når vi tar kontakt møtes vi med respekt og serviceinnstilling. Vi blir tatt på alvor, vi får god informasjon og forklaring.

Ved at det ytes så mye hjelp og støtte fra kommunens side kan far bo hjemme hos seg selv. Det, som hele tiden, etter slagene, har vært ett sterkt ønske og en sterk motivasjonsfaktor fra hans side, har latt seg gjennomføre!

Tusen takk til alle dere i Ørland kommune som har bidratt og som bidrar.

Vi er svært takknemlige!

Pårørende

Ann-Inger Leirtrø, med barn og barnebarn