Fosen Renovasjon – eierskap og styring

Jeg representerer Åfjord kommune i styret for Fosen Renovasjon inneværende periode.

Fosen Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av Åfjord, Ørland og Indre Fosen. Representantskapet (ordførere og varaordførere) velger styret og legger føringer for driften gjennom budsjett. Innen disse rammene, er det som i enhver annen bedrift, styret som legger planer og vedtar hvordan det til enhver tid skal drives mest mulig kostnadseffektivt. Forskrifter fra staten bestemmer at selskapet skal drives etter selvkost prinsipp.

Driften finansieres ved avgift fra husholdninger, fritidsboliger og andre som leverer avfall. Sortering og videresalg av avfall til best mulig pris er viktig inntekt for å redusere årlig avgift fra brukerne av tjenesten. Det brukes ikke «kommunale penger» til driften.

Driften av selskapet

Dedikerte ansatte i Fosen renovasjon ivaretar helheten for søppelhåndtering i Fosen. Søppel hentes med egne biler og fast ansatte sjåfører. Gjenvinningsstasjoner er bemannet med egne ansatte eller driftes i samarbeid med Vekstbedrifter. På stasjonene sorteres avfall i så rene fraksjoner som mulig og det jobbes kontinuerlig for å få videresolgt avfallet til best mulig pris.

Politikerne i kommunen gjør en god jobb med å legge til rette for at Fosen Renovasjon skal ha gode rammevilkår. I stedet for å bruke avfallsselskap utenfor regionen, har dette blitt en betydelig lokal arbeidsplass som skaper verdier av avfall.

Gjenvinningsstasjoner for levering av avfall

Allerede før kommunesammenslåingen var det planlagt en gjenvinningsstasjon i gamle Roan kommune. Totalt i Fosen blir det i løpet av de neste årene en gjenvinningsstasjon i Leksvik, en i Vanvikan / Rissa, en i Ørland/ Bjugn og en på Monstad i Åfjord. Det er mange innbyggere i Fosen som får lange avstander til sin lokale gjenvinningsstasjon. Det gjøres for å få til en effektiv drift og nok plass til sortering og opplasting av avfall som skal videre.

Prosessen med å etablere gjenvinningsstasjon ved Reppkleiv, nord i Åfjord kommune

Rulle fra Namdal avfallsselskap gjorde en profesjonell jobb med innsamling av avfall i Roan, men de sa dessverre opp sin avtale. De dekket også andre småsteder i Nord-Trøndelag og hadde eget utstyr som var bemannet med renovatører. Det ble inngått avtale med Stjern betong om å hente avfall i gamle Roan.

De har gjort en flott innsats, men det kreves fagfolk for å kunne håndtere avfall best mulig. På parkeringsplassen ved kirka er det tidvis sterk vind, og avfall fra både private og innsamlingsbilene kommer lett på avveie.

Vått avfall / regn medfører fare for avrenning som havner i Prestelva, så er det miljømessig krevende å håndtere avfall på parkeringsplassen ved kirka.   Når det i tillegg er slik at Rulle ikke kan parkere når det er aktiviteter i kirka, har styret besluttet å gjennomføre den planen som har vært med fra gamle Roan kommune om å etablere gjenbruksstasjon på Reppkleiva med fast åpningstid 13.00–18.00 hver andre uke og hver uke en periode på sommeren. På alle gjenbruksstasjoner justeres antall dager og åpningstider etter behov.

Det blir en midlertidig løsning med mottak på bil på Reppkleiv inntil det er etablert en moderne gjenbruksstasjon på samme område. På Reppkleiv kan containere mellomlagres på dager der behovet er stort, så ingen vil heretter bli avvist pga. full bil. Gjenbruksstasjon bygges så snart alle avtaler er inngått med grunneier og det er innhentet nødvendige tillatelser.

For noen er det krevende å levere avfall enten det er på Roan, Reppkleiv eller andre steder i Fosen. Jeg kjenner best nabolaget der jeg bor. Her viser folk omsorg for hverandre og jeg føler meg trygg på at naboer vil hjelpe dem som sliter med å frakte avfall.

Karin Viken Sumstad, styremedlem i Fosen Renovasjon IKS