«Folk flest ser ikke koblingen mellom næringslivet og de lokale bedriftene de kjenner»

foto