Jeg reagerer på uttalelsene til Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord, der hun ikke vil ta noe ansvar for, eller unnskylde, for at kommunen ga bort bruksretten på store beite- og naturområder på Storheia

Ordføreren sier klart at det hele startet med at kommunen vedtok, mot 9 stemmer, å gi Storheia til utbyggere av vindindustri. Så sier hun videre at dersom kommune ikke hadde gjort dette, ville det sannsynligvis ikke blitt utbygging.

Hadde ikke kommunen avgitt Storheia, hadde det jo heller ikke kunne bli gitt konsesjon, så alt henger sammen. Du kan ikke gi alt ansvaret på konsesjongiver.

Derfor, Vibeke Stjern, er en stor unnskyldning på sin plass. Det var Åfjord kommune som satte det hele i gang.

Åfjord kommune må nå starte en prosess for hvordan de skal skal støtte samene videre. De har fått ødelagt et stort beiteområde der de ikke kan utøve sin kultur.

Det er på tide at Åfjord kommune tar ansvar for samene, og deres kultur og livssituasjon. Samene er vel like verdifulle åfjordinger som alle andre.

Oppfordringen går og til ordføreren i Ørland kommune, som også har avgitt areal til vindindustri på Storheia.

Øyvind Næss