Trafikksikkerhet Rørvik ferjeområde og fv. 715.

En del saker rundt dette er forsøkt tatt opp i årevis. Det er tydelig at verken kommune, fylke eller media har forstått hva det dreier seg om. Adresseavisen tipser jeg ikke flere ganger. Sist jeg ringte og tipset skjønte jeg raskt på «guttvalpen» som svarte at han hadde sovet i geografitimene på skolen. Men han lovte da å «skje» på saken. Fosna Folket har aldri reagert på tipsene, bortsett fra nå i sommer en sms fra en journalist som kunne fortelle at hun var på ferie, men skulle videresende beskjeden…

La oss først ta for oss forholdene for gående og syklende i ferjeområdet. Ved siste oppgradering av terminalområdet forsvant fortauet. Nå har gående og syklister en smal stripe mellom fil en og autovernet. Kommer en på sykkel der og noen åpner bildøra kan det få alvorlige konsekvenser. Heldigvis bruker ingen denne smale stripa for de vet rett og slett ikke om den. Det blir så feltet for prioriterte kjøretøyer som blir brukt av såkalte myke trafikanter, en kjørebane med autovern på begge sider. Kommer en fra ferja, med for eksempel barnevogn eller sykkel, så vil en få problemer med trafikk imot av prioriterte kjøretøyer som ofte har det travelt. Dette er fullstendig uholdbart, og jeg begriper ikke at verken trafikksikkerhetsutvalg eller fylke forstår. En kan lure på hvorfor vi har trafikksikkerhetsutvalg når de ikke følger opp slike saker.

En annen ting er forholdene for bebyggelsen langs sjøen øst for ferjekaia. Her er både fastboende og hytter. Når disse skal til ferja har de to alternativer, en åpning i autovernet i svingen på fv. 715 ovenfor ferjekaia. Der må de gå langs autovernet helt til krysset ved billettbodene, og så ned til ferja. De fleste velger å klatre over berget like ved der ferja ligger med fare for å falle i sjøen.

En tredje ting er at det i de seinere åra er satt opp autovern på siden mot fjellveggen på vegen mellom Rørvik og Vanvikan. Da jeg klaget til fylket på dette fikk jeg til svar at nevnte veg var «betydelig oppgradert», så det viser at ting er vanskelig å forstå. «Oppgraderingen» skjedde visst også med våre sure bompenger. Bompenger ble også svidd av da fjellveggen i den farlige svingen ovenfor ferjekaia ble boltet og nettingbelagt i stedet for å bli sprengt bort. Autovern på begge sider av en sterkt trafikkert veg som ikke er så bred er farlig. Meget farlig. En er helt uten sjanser dersom en bil kommer imot i feil kjørebane, og det har skjedd ulykker på grunn av dette. Jeg tenker også her på syklister, og gående. Ikke alle er i stand til å hoppe over autovernet om det skulle bli nødvendig.

Harald Andresen