Hva er forskjellen på å vokse opp i Leksvik og i Stjørna? Jo, det skal jeg si deg: noen politikere og administrasjonen i Indre Fosen kommune har bestemt at elevenes verdi er forskjellige. Bygdenes verdi er forskjellige.

Leksvik, som ifølge googlemaps.com, ligger over 4 mil fra Åsly, er så langt unna at det ikke er aktuelt å vurdere at de skal frakte elever denne distansen. Stjørna (Råkvåg/Rødsjø/Nordseter/Sørfjorden) som også ligger over fire mil fra Åsly, er ikke så langt unna, så de skal fraktes til Åsly for å gå på ungdomsskolen. I gamle Rissa kommune har dette vært et stadig tilbakevendende forslag, men da kommunene ble slått sammen til Indre Fosen, foreslås ikke det samme for Leksvik-elevene. Hvordan kan en sette verdien av elevene opp mot hverandre på denne måten?

I Stjørna har «nedleggingsspøkelset» levd i bygda i mange tiår! Selv om lengden fra Råkvågen/Sørfjorden er like lang som fra Leksvik til Åsly, er hverken politikere eller administrasjonen villige til å slå fast en gang for alle at det må være en 1-10-skole her. Dette vært et tema ved hvert valg, ved hver budsjett-diskusjon, ved hver budsjett-sprekk og innsparingsdiskusjon: «Bare vi får flyttet elevene fra Mælan til Åsly, så skal vi få god råd i kommunen.»

Det har vært mange argumenter for å få flyttet ungdomstrinnet ut av bygda; Det skal visstnok være dårligere kvalitet på en mindre skole, det har vært argumentert med mangel på kompetanse, at det er for få elever, dårlig læringsmiljø, at elevene ikke blir robuste nok ved å gå på nærskolen, osv., osv. Nå er det siste krampetrekning: ØKONOMI! Får vi lagt ned alt i Stjørna, så berger vi kommunens økonomi. For det er ikke bare ungdomstrinnet som skal flyttes. Legekontoret og kjøkkenet på aldersheimen er foreslått lagt ned. Aldersheimen skal bygges om og romme færre plasser enn vi har i dag. Det blir hverken greit å være ungdom eller gammel i Stjørna i tida framover.

Da de vedtok å bygge ny skole i bygda vår, trodde vi at nå hadde de gitt seg med å true med nedleggingsspøkelset for å «berge» kommunenes økonomi. Nei da! Fire år etter at nyskolen ble tatt i bruk, er dette andre gang vi må kjempe med nebb og klør for å få politikere og administrasjon til å fatte at det er for langt, og helt feil, å kjøre ungene våre i to til tre timer hver dag til og fra skolen. Det er like langt fra oss som fra Leksvika å komme seg til Åsly!

Så forskjellen er den; Mælan- elevene kan skysses, men for ungdommene i Leksvik er det for langt. Det blir for dumt! Og det er en skam! Alle vet at skal vi få tilflytting og bolyst, noe vi faktisk har hatt i Stjørna, kan man ikke legge ned skoler. Indre Fosen har sløst og slurvet med økonomien i en årrekke og nå skal de «svakeste» betale prisen. Og det verste er at det vises ikke en gang til tall som sier oss hva dette faktisk innebærer. Ifølge Fosna-folket, den 12.10.21, er det flere politikere som innrømmer at de ikke har kontroll og ikke har styring på kommunens økonomi. Har de da styring og kontroll på at forslaget til kommunedirektøren faktisk vil hjelpe når de tar slike drastiske valg som forslagene sier at de skal gjøre for Stjørna?

Og til Senterpartiet, og ordfører Bjørnar Buhaug, som posisjonsparti, er det helt uhørt at dere kan gå med på et sånt vedtak. Senterpartiet, som nå har fått regjeringsmakt, jobber for å bygge opp og ikke legge ned. Dere skal jobbe for tjenester nær folket, for nærskole, for bygde- Norge, dere tror på hele landet. Indre Fosen er en kommune med bygder, med grender. Senterpartiet sier at det tror på hele Norge! Indre Fosen Senterparti må tro på hele kommunen! Dere, av alle, må sette en stopper for dette forslaget! Vi ser og hører politikere fra både Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som står opp for å bevare tjenester nær folket; ungdomstrinnet, aldersheimen og legekontoret i bygda vår.

Men hvor er dere som har dette som politisk mantra?

Indre Fosen må bestemme seg, en gang for alle. Indre Fosen må bestemme seg for at Stjørna skal være en levende bygd med gode tilbud i nærmiljøet, også i framtida! Vi er ikke en del av Rissa sentrum, vi ligger for langt unna til det! Vi er Stjørna- og vi har verdi!

Anne Marte Paulsen