Kirkens SOS er en anonym samtaletjeneste på telefon og internett, som nasjonalt tar imot litt under 200 000 henvendelser årlig. Tema i samtalene er ensomhet, psykiske problemer, relasjons-utfordringer og bearbeiding av sorg og traumer. Vi er et viktig supplement til offentlige tjenester. Vi redder liv ved å ta imot samtalene når de kommer hele døgnet, også når andre har stengt. Linjene til våre krisetjenester på telefon, melding og chat holder åpne, selv om mye annet nå stenger ned. I Trøndelag har vi om lag 100 aktive frivillige, som gir av sin tid for at ingen skal være helt alene når de trenger noen å snakka med.

På telefon er det flest voksne, men på chat er det flest unge under 30 år som tar kontakt. Antall chat-henvendelser økte i 2020, og nesten 50% av innskriverne uttrykker at de har selvmordstanker. Under pandemien har vi særlig merket at samtalene har blitt lengre og mer alvorlige, og at de som er mye alene eller trenger en samtale ofte, strever mer enn ellers. Vi erfarer at ensomheten blir tydeligere satt ord på i jula, men vi har aller flest henvendelser i sommerferien. Noen ringer oss mens de spiser julemiddag hjemme alene, og setter pris på kontakten og fellesskapet det gir.

Gjennom hele koronatiden har vi fått utallige tilbakemeldinger om hvor viktig det har vært for innringere og innskrivere at vi har vært tilstede. Det blir ikke mindre viktig nå. Ingen skal måtte være alene når vi møter krevende tider og Kirkens SOS skal gjøre alt vi kan for å holde tjenestene åpne og godt dekket fremover. Vi forventer i dagene fremover at det kan bli vanskelig for mange frivillige å komme på vakt, enten på grunn av smitte, frykt for smitte og karantene. Vi arbeider derfor nå iherdig med å tilrettelegge for kvalitetssikrede hjemmekontor for de frivillige, slik at vi kan sikre stabilitet i tjenesten vår fremover. Vi gjør alt vi kan for å styrke og opprettholde tjenesten vår i julen, og de som trenger oss kan kjenne seg trygge på at de fortsatt kan nå oss hver eneste dag.

Likevel kan det hende at vi vil oppleve mer kø på telefon fremover hvis pågangen øker kraftig. Dette er noe vi må være forberedt på nå som vi går inn i nedstengninger, opplever høye smittetall, og spesielt i julen som for mange allerede er en vanskelig tid. Vi håper de som trenger noen å snakke med holder ut litt til slik at de kommer frem til en av våre frivillige, ringer tilbake ved et annet tidspunkt, eller prøver å skrive til oss på melding eller chat via kirkens-sos.no.

Bodil Slørdal, leder Kirkens SOS Trøndelag