«Nye Ørland ligger an til å bli kommunen i Norge med høyest lånegjeld per innbygger»

foto