– Det var en ære å få følge Gudmund til hans siste hvilested

foto