Onsdag den 7. juni hadde Torsdagsklubben i Rissa sin årlige sommer avslutning. I tillegg ble de to lederne Randi Dybvik Larsen og Marit Norøy takket behørig av. De har betydd så mye for så mange og gjort en god og respektabel innsats i pluss minus ti år hver. De har vært til stor glede med sin kreativitet, omsorg, fått til en god og avslappende atmosfære hvor alle har blitt sett og tatt på alvor. De ble takket av med blomsteroverrekkelse og gode ord.

Marit Norøy ønsket alle deltakerne i Torsdagsklubben, alle medhjelperne m flere hjertelig velkommen.

Trekkspillklubben, avd Stadsbygd/Vanvikan underholdt med mye glad, fin musikk. Roar Mauseth spilte til allsangene.

Tidligere helse og sosialsjef Bernt Brevik stod bak opprettelsen av Torsdagsklubben for ca. 30 år siden sammen med Marit Einan og Torbjørg Arntsen med flere. Som den inkluderende person han er, og kjenner hver og en, fungerte han som den ypperlige toastmaster på gamle tomter. Rissa Hotell var vertskap og ordnet med god bespisning.

Tre av klubbens 90-åringer ble behørig feiret med innrammet bilde, første siden av Adresseavisen på den enkeltes fødselsdato og år.

Årets 90 åringer var: Bjørg Berg, Else Mayn Moen og Kristoffer Flytør. Overrakt med blomster av Marit Norøy.

Flere av aktørene ble også beæret med blomster.

Ledermangel i frivillige organisasjoner er et velkjent begrep i vårt vel fungerende rike gode land. Det gjelder også for Torsdagsklubben.

Dette var nær ved å bli siste samling og slutt på et nær 30 års liv for Torsdagsklubben. Trist for nåværende brukere og dette lyspunktet som har vært til så stor glede og oppmuntring i hverdagen for så mange gjennom alle disse årene.

Tenk enda i vårt land finnes det mange engler som tar ansvar og bruker av sine allerede travle dager til å berge Torsdagsklubben fra sin nedleggelse. Randi Sollie Denstad og Olga Berg har sagt seg villig til å ta over fra høsten. Sist nevnte tok ordet og ga oss noen gode påminnelser om hvordan verden har totalt forandret seg for oss alle i vår hverdag. Torsdagsklubben vil framover være hver 14. dag, ikke hver uke som tidligere. Uten hele teamet blir det ingen Torsdagsklubb. Alle er like nødvendige for at Torsdagsklubben skal fungere godt.

Deltakelsen i klubben går i bølger. Det er nå plass til mange flere brukere. Jeg vil oppfordre de som har lyst, til å komme og ta en prøvedag. Er dette noe for meg? Dette er helt uforpliktende.

Ensomhet er en av dagens store helseproblemer. Mange trenger hjelp til det første møte. Vi kan alle være behjelpelig. Møtested er i underetasjen på Helsetunet med inngang fra den store parkeringsplassen mellom Åsly skole og Helsetunet. Alle er hjertelig velkommen!

Vi ønsker alle en god sommer og vel møtt så mange som mulig til høsten!

Anne-Helen Myran