I FF forleden ble det antydet mulighet for å legge ned Fevåg /Hasselvika skole.

Selvsagt for å spare penger.

Dette hører vi "hver" høst.

Inn i dette har vi noe som heter Statsforvalteren.

Han blander seg nok ikke inn i selve nedleggingen.

Men skal det bygges hus i Fevåg eller Hasselvika, vil vi kanskje få denne beskjeden, slik mange trønderske bygder har fått:

Statsforvalteren nekter å godta husbygging, som ligger "langt fra skole"!

Åfjord har erfart det, Orkland likeså.

Og mange andre kommuner.

De blir nektet å bygge langt unna skole!

Statsforvalteren skal være politisk nøytral.

Dette er ikke politisk nøytralt.

Det er politikk.

Kanskje er det partipolitikk, også.

Et råd til politikerne:

Å legge ned skoler, kan føre til utilsiktede følger.

Pensjonistpartiet vil ikke legge ned skoler.

Men vi vil beholde skolebygningene.

Så må vi avgjøre hvordan vi bestemmer innholdet i bygningene.

Kanskje slå sammen klasser, eller flytte klasser, også.

Men ikke legg ned skoler.

Harald Fagervold

Indre Fosen Pensjonistparti