Vi vet at i ca. 2027 vil Indre Fosen ikke ha nok strøm. Da må kommunen avvise næring som vil etablere seg i kommunen.

Jeg skal ikke gå inn i problematikken omkring at vi er naboer til en stor vindkraftpark, og likevel mangler vi strøm. Jeg mener at kommunene/regionene må selv produsere sin energi.

«Produser energi der den brukes»!

(Det er ikke bare manglende produksjon av strøm som er problemet, men nettet har også manglende kapasitet.)

Å sette opp vindmølle på Kvithylla i Indre Fosen, er allerede nevnt.

Men det bør også bygges i alle kommunens sentra/tettbebyggelse, der naturen er ødelagt fra før og ingen reindrift.

Så bør kraftutbyggerne leie tak fra offentlige bygg, fjøs og andre bygg med store tak.

På disse takene legges solcellepaneler:

1. Den som eier taket leier det ut med fast leiepris.

2. Da slipper den som eier taket å investere store summer. Ikke alle som eier et tak, kan hoste opp hundretusener av kroner.

3. Strømmen som taket produserer legges ut på lokalt nett.

4. Og myndighetene bør takke de som vil bygge ut et lite vassdrag /bekk, og ikke som i dag, lage et ugjennomtrengelig byråkrati.

Alt dette haster!

Harald Fagervold, leder Indre Fosen Pensjonistparti