Vi som innbyggere eller som studenter med bosted i Indre Fosen må stå opp for båten vår. Istedenfor å sikre viktig infrastruktur er det viktigere for AP og SP å sponse gratis ferger på samband nesten ingen tar, dette viser de i dagens statsbudsjett. Venstre vil ikke la båttilbudet reduseres, men heller styrke det.

Båten vi alle er så glade i, er essensiell for innbyggerne i Indre Fosen, og det er jo ingen hemmelighet at folketallet i kommunen går ned. Mange i kommunen vår pendler inn til Trondheim, selv om vi helst skulle ønske de kunne jobbe på denne siden av fjorden. Derfor vil et kutt i tilbudet gjøre hverdagen vanskeligere for pendlere. Det står ikke i stil med Vedum store lovnader i fjor høst.

Så er det viktig å si at det ikke enda er foreslått noen spesifikke kutt, men at ATB har lagt fram på oppdrag av fylkesdirektøren flere scenarioer som går ut på å kutte kostnader. Da er det foreslått av ATB å kutte i rute 810 Vanvikan-Trondheim. Dette scenarioet kunne vi sluppet unna om det kom støtte til høyere drivstoffkostnader i statsbudsjettet. Dette gjorde det ikke fra Støre og Vedum i sitt forslag til statsbudsjett.

Det virker dobbeltmoralsk av regjeringen å bruke millioner på å reversere “sentraliserings” reformer og sponse fergebilletter, og dermed ender de opp med å kutte i viktig infrastruktur i Trøndelag.

Istedenfor trenger vi å satse på båten. I dag går det for eksempel ingen båter etter kl 18 på lørdager. Det er uheldig at man må ha bil for å komme seg over fjorden på blant annet kulturelle arrangementer eller på en fancy middag. Skal vi satse på kommunen vår må vi å gjøre det enklere å benytte den ressursen det faktisk er å bo så nærme Trondheim som vi faktisk gjør.

Svaret er ikke å kutte i kollektivtilbudet, men heller satse. Om problemet er at ATB ikke tjener nok penger er ikke svaret å kutte, men å få opp antall reisende. Skal vi klare å få opp antall reisende må også tilbudet forbedres. Det må bli enklere å ta båten, den må gå oftere og gå i flere timer av dagen.

Blir båten innskrenket eller værre blir borte, ser jeg ikke lyst på framtiden til kommunen vi alle er så glade i!

Andreas Hollås Asphaug, Indre Fosen Venstre